กลับสู่หน้าหลัก

ตำแหน่ง พนักงานขายวิศวกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือโรงงานอุตสาหกรรม ตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคกับลูกค้า
 • แก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า/การบริหารอุตสาหกรรม/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิ ปวส. ต้องมีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี, วุฒิปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการให้บริการ, ด้านเทคนิคเครื่องกล และการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตหมู่
 • ยูนิฟอร์ม
 • มีรางวัลการขาย ที่ท้าทายความสามารถ
 • มีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ,ค่าสึกหรอรถ,ค่าประกันรถ,ค่าโทรศัพท์

 

ติดต่อ: K.Sunantha

อีเมล์: HR@SUCARBON.CO.TH

โทรศัพท์: 02-517-1350 #130