กลับสู่หน้าหลัก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการต่างประเทศและการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำรายงานการขายการตลาด
 • ทำเอกสารส่งออกและนำเข้าต่างประเทศ
 • หาข้อมูลการตลาด จัดทำเเผนการตลาด แผนปฎิบัติงานและการจัดกิจกรรมร่วมกับทีมงานและส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำ Marketing material สื่อส่งเสริมการขายการตลาดทุกชนิด
 • ดูแลข้อมูลประชาสัมพันธ์ และสื่อการขายการตลาด Online Digital marketing ทุกชนิด

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา/วิทยาการจัดการ สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 500 บาท/เดิอน
 • ค่าอาหาร 840 บาท/เดือน(ขั้นสูงสุด)
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันชีวิตหมู่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี,ทัศนาจร/กีฬาประจำปี/งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินช่วยงาน : อุปสมบท,สมรส,คลอดบุตร,งานศพ
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • การพัฒนาบุคลากรโดยส่งอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • โบนัสทุกปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ติดต่อ: K.Sunantha

อีเมล์: HR@SUCARBON.CO.TH

โทรศัพท์: 02-517-1350 #130